Herrenes tale

Mannen på jobben  
663 ord 15
249,- 9003
  En tale med humor om mannen som kollega. Litt om forskjellene på jobb og historien (sett fra en kvinnes øyne) om hvordan mannen ble som han ble ved hjelp av kvinner.  

Usikker på melodien? Trykk her:

 
Kjære herrer

Melodi: Ingen melodi

I vårt arbeidsmiljø er dere godt representert
Og oss imellom blir det av og til godt argumentert
Vi blir jo alle av og til i jobben satt litt på prøve
Men hjelp av hverandre - kan vi av og til behøve!

For vi kan til tider ha forskjellig syn på saker
Og blander oss bort i ting som oss ikke raker
Men vi har ingen grunn til å la oss irritere
Vi har heller en grunn til å la oss distrahere!
 
 
Banner 2

Banner