Damenes tale

Ikke lett å være mann  
636 ord 13
249,- 9103
  En artig tale om hvor misforstått menn kan være og hvor forskjellige menn og kvinnner tenker og tolker ting.  

Usikker på melodien? Trykk her:

 
Kjære damer

Melodi: Ingen melodi

Men noen hjertesukk har vi jo fått
For vi menn - blir kanskje litt misforstått
Hvis vi ikke kjøper blomster - er vi ikke romantiske
Kommer vi hjem med blomster – blir dere skeptiske
Hva er vi ute etter – har vi gjort noe galt?
Dere kan sette slike spørsmål om alt!

Ja, vi menn har det slitsomt over langen
For som dere vet – kan vi bare tenke på én ting om gangen.
Dere kvinner er så fryktelig nysgjerrige av dere
Skal vite alt og vil at vi skal om alt informere
 
 
Banner 2

Banner